Yüksek Mahkeme Kararları

UÇAĞA ALINMAYAN YOLCUNUN TAZMİNAT TALEBİ

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNİN, UÇAK KAPASİTESİNDEN FAZLA BİLET SATILMIŞ OLMASI (OVER BOOKING) NEDENİYLE UÇAĞA ALINMAYAN YOLCUNUN TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN KARARI

USULSÜZ TEBLİĞ

Usulsuz tebliğ olmaması için, Tebliğ bildirisi, iade edilen tarafa muhatabın yeni adresinin bildirilmemesi halinde mercice, ayrıca soruşturma yapmaksızın, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait kapıya asılmalıdır. Kapıya asılma tarihi de tebliğ tarihi sayılmalıdır.

ÇOCUĞA NAFAKA BAĞLANMASI

REŞİT ÇOCUĞA NAFAKA BAĞLANMASI:
Nafaka talep edilen çocuk reşit olup, üniversite mezunu dahi olsa, mesleğine uygun bir iş bulamadığında, kendi ihtiyaçlarını karşılayamamakta ise ve bu davada kanıtlanır ise reşit çocuğa baba tarafından yardım yapılmalıdır. Bu durumlarda mahkeme tarafından reşit çocuğa yardım nafakası bağlanabilmektedir.

BANKA MASRAF VE GİDERLERİN İADESİ

BANKANIN TEK TARAFLI OLARAK TAHSİL ETTİĞİ MASRAF VE GİDERLERİN İADESİ
Banka ile karşılıklı yapılan sözleşme kapsamında tüketiciden tahsil edilen sigorta primlerine ilişkin kayıtların ödenen primlerin tüketiciden tahsiline karar verilmemesi gerekmekte ve tüketicden bu bedeller istenmemelidir.
Fakat, banka tacir olarak yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunmaktadır. Banka ancak tüketiciye verdiği kredinin verilmesi için zorunlu, alınması makul olan ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebilmelidir.

İŞ SAĞLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRİ ALMA

İHALENİN FESHİ DAVASI

İHALENİN FESHİ

BABAANNE İLE TORUN ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ

BABAANNE İLE TORUN ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI

İŞÇİ ALACAĞI DAVASI

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

EŞİN KEFİL OLMASI

EŞİN RIZASI OLMADAN KEFİL OLUNMASI

BOŞANMA DAVASINDA SADAKAT

BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET

BABA İLE ÇOCUK İLİŞKİSİ

BABA İLE KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ

CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

CİNSEL İSTİSMAR

KİŞİLİK HAKLARINI RENCİDE EDİCİ SÖZLER

KİŞİLİK HAKLARINI RENCİDE EDİCİ DERECEYE ULAŞMAYAN SÖZLER

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET

AVUKATA GÖREVİ SIRASINDA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET EDİLMESİ

AİLE KONUTU ŞERHİ

TAPUDA AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNMAMASI

İŞÇİNİN ALACAK DAVASI

İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFINDAN AÇILAN ALACAK DAVALARINDA TANIK BEYANLARI

ANLAŞMALI BOŞANMADA TAZMİNAT

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI